KHOÁ HỌC UỐN NHUỘM NỀN TẢNG VÀ CHUYÊN SÂU

🖍 UỐN TÓC: THUỐC SỐ 1, SỐ 2 LÀ GÌ, TẠI SAO PHẢI DÙNG THUỐC SỐ 1, SỐ 2.

🖍 CẤU TRÚC TÓC

🖍 TÓC NHUỘM VẪN UỐN ĐƯỢC, UỐN TÓC KHÔNG KHÔ.

🖍 THỰC HÀNH LÊN TRỤC VÀ UỐN CÁC KIỂU TÓC

🖍 NHUỘM TÓC:

💥 Giúp các bạn có nền tảng căn bản vững chắc.

💥 ĐỊNH NGHĨA & TÍNH CHẤT CẤU TRÚC TÓC VÀ PH.

Học viên sẽ nắm bắt và hiểu rõ bản chất vấn đề nhuộm tóc là quy trình xử lý hóa học tạo nên màu nhuộm mong đợi , giải phẫu được kết cấu sợi tóc và nguyên lý hoạt động của các dòng sản phẩm hóa chất trên tóc

– Cơ bản về thông số thuốc nhuộm và Oxy

– Tẩy tóc.

– Nhuộm thiết kế

💥 KỸ NĂNG VÀO THUỐC:

1. kỹ năng vào thuốc tiêu chuẩn

2. kỹ năng vào thuốc tẩy đúng quy tắc

3. kỹ năng nhuộm tóc yếu , tóc xoăn

4. kỹ năng nhuộm chấm chân tiêu chuẩn

💥 THÔNG SỐ VỀ MÀU:

  • Xử lý màu bị đốm và làm trắng
  • Màu sắc trong thiết kế
  • Màu sắc là gì ?

*Các gam màu sắc

  • Màu nóng
  • Màu lạnh
  • Màu tương phản
  • Màu vô sắc
  • Màu bổ túc
  • Màu sắc độ
  • Màu sắc điệu