SAIGON CLIPPERS
BARBERSHOP

SAIGON CLIPPERS là một trong những đơn vị đào tạo Barber đầu tiên tại Sài Gòn. Đào tạo ra nhiều thế hệ Barber đã và đang có được những thành công nhất định trong nghề.

Liên hệ

Gửi thông tin liên hệ